לפעמים דברים קטנים מבהילים אותך והורסים את היום או לפחות כמה שעות ממנו... ...