"הגעתי לכתובת, שלחתי לו הודעה בדיוק כמו שסיכמנו – "אדוני, הגעתי". המתנתי להודעתו וכשהוא אישר לי להכנס נכנסתי למעלית ועליתי. ...