בדיקות גנטיות להוכחת אבהות או אימהות – באילו מקרים בתי המשפט יאשרו את השימוש בהן? סקירת החקיקה והפסיקה החדשה בנושא ...

נקודות חשובות ותקדימים מעניינים בנוגע לנושא הוכחת אבהות ובדיקת סיווג רקמות. מתי ניתן לבצע בדיקה כזאת? מהן ההשלכות של ביצוע ...