כולם בסופו של דבר יהיו בעלי רישיון נהיגה, ואלו שאין להם רישיון נהיגה בהחלט תמיד יהיו בעלי כוונה כזו או ...