■ בדיקת NIPT היא בדיקת טרום לידה שמטרתה זיהוי הפרעות כרומוזומליות מסויימות בעובר ■  אם גם אתן מעוניינות לדעת באיזה שבוע ...