אי אפשר למנוע את תהליך התבגרות, אבל בהחלט ניתן להתכונן טוב יותר לשינויים של העשורים הבאים. אלו 8 הבדיקות המומלצות ...