יש לכם מזל גדול בחיים ,ילדתם ילדים,  הם התחתנו בשעה טובה ויש לכם גם נכדים, מזל טוב !! יש דרכים ...