כאשר האישה זוכה להגיע לשלב אשר בו ההיריון כבר ניכר עליה והבגדים הרגילים כבר לא ממש עולים עליה היא יוצאת ...