קידומו של מקבת פתח את שערי הגהינום - מקבת של יו נסבו אינו ספר קל לקריאה - הוא אפל ביותר, ...