כשהיאוש גובר, השכל מאבד גובה,  אובדן שליטה, תופס לו גובה, אבל דווקא אז נזכור כולם,   לא הפחד ינצח, אין ...