"אנחנו שואפים לכך שהייצוג של נשים במוקדי השפעה יהיה זהה למשקלן באוכלוסיה", אומר טקסט האודות בדף הפייסבוק "באמש'ך", שהוקם בשבוע ...