כמה פעמים כבר אמרתי לי… כמה שאתה לא צודק, אבל בעצם תמיד מבלי רצינו, יצא לנו שזה את ...