איפה השירים? או שבעצם, שירים זה משהו שקיים, רק בלב, אז לא צריך תמיד רק לקרוא, שירים, אז זהו, עכשיו ...