כשהרב הורוביץ הציע לצייר עוד כמה דמויות כדי שהנערה בציור לא תהיה כל כך לבד, הן הצביעו ברגליים ואמרו פה ...