עד מתי נאפשר, ניתן לכולם, אותנו להשמיץ, את הרשעים להלל, לנצח את הטוב? עד מתי, ניתן לכולם, רק את הרע ...