האמת אמנם כואבת, אבל לפעמים צריכים אותה, כדי לרצות לחיות וכמה שיותר  האהבה הזאת שלנו אי אפשר לעצור….  ואז אני ...