אתה שקבלת את כולי   רוחי ונפשי   וכל שרצית עת היית זקוק לי,   שנים   ותמיד הייתי שם ...