ומה הקשר בין גילי נתנאל למלחמה שלי על המשקל לאורח חיים בריא ...