שילי פרלמן בטור אישי עלך משבר משפחתי, על נקודת המבט הילדית ועל כיון למחשבה. ...