אני רוצה לתת לך חיבוק, כי את אשתו, אני לא מכירה אותך או את משפחתך, מעולם לא נפגשנו, אין לנו ...