בת קיבוץ שבה לקיבוצה לאחר שלושים שנות נדודים בעולם. הקיבוץ השתנה מאוד. נראה שהיא פחות ...