הילד שלך לא רוצה להיפרד ממך בגן? פרידה זה כואב ...

לפעמים דברים קטנים מבהילים אותך והורסים את היום או לפחות כמה שעות ממנו... ...