אפשר לומר שלגיבור הספר שלי, עידו, קרה הדבר הנורא ביותר בחייו אך גם הנפלא ביותר בחייו, עכשיו יש לו אישור ...