זה יכול לעורר המון חרדה להקשיב לצד השני בעימות ולהיווכח שאולי יש צדק גם בדבריו, אולי אם אני אחוש אמפתיה ...