למרות ששיווק גלובלי נשמע יעיל, יש בו חסרונות כשמדובר בשווקים מקומיים: במקומות בהם הסביבה היא שונה וללקוחות עשויות להיות מסורות, ...