על הספר 'לפרוח' של אריאנה האפינגטון ולמה התאכזבתי ממנו ...