שימי סרן -צילום תמונתו-הדר אוקנין נסיעה קצרה בואכה בית שמש למושב כסלון הביאה אותנו לדך מפותלת וכל כך יפה שאתה ...