כשאת רחוקה, את לי כמו חלום, עושה שכל יום בכל מצב ארגיש חלום, כשאת לידי את לי כמו תמריץ, לרצות ...