פתאום זה מהמילה פתי של פתאים. אז בואו נפסיק להיות פתאים. מקרי הרצח הרבים שמעורבים בהם בני נוער, אלו מציאויות ...