בהלת הקורונה תופסת את כולנו, בבית בסופר בעבודה ובלימודים. בהלה זו משאירה אותנו חסרי אונים עקב חוסר ידיעה על נגיף/וירוס ...