אני מאמינה בנשים, בחמלה, ביכולת ההכלה, ביכולת ליצר דיאלוג, באמפתיה. אבל נשים טרם השכילו להפוך שוות לגברים ברמה הפוליטית. אנחנו ...