לפעמים חשתי לבד, עד שלרגע את הופעת, הרגע הפך לנצח… ומבלי שבכלל חשנו, חלפו מהר ביעף, עברו ארבעים שנה,   ...