שופטת "אקס פקטור" העלתה תמונה מקסימה לצד בנה לאינסטגרם ובישרה על כך שהיא בחודשים הראשונים של הריון שני. כן, ככה ...