למרות שאנו חברה מתקדמת ומודרנית, לא התקדמנו הרבה בנושא הפתיחות למין ...