סיפורו של לקוח מיוחד שצומח יום יום מתוך החשיכה ומפיץ אור גדול סביבו ...

שינאה זה דבר נורא. שינאה לא יכולה להוביל אלא לשינאה. גם אם ישנן כל הסיבות וכל ההצדקות, גם אז השינאה ...