בבית הספר מידי שנה עם החולצה הלבנה, מדבקת 'יזכור' ודקה דומיה. פעולות בתנועה עם הדיון בשאלה: 'האם מדינת ישראל הוקמה ...