המופע "שזורות- Entangled" הוא אירוע מופעי השתתפותי המקדש את הרגע ואת הגוף המתהווה על מופעיו השונים. ב"שזורות" שמונה נשים בוראות ...

יש הקוראים לו "שמיכי", יש הקוראים לו "חפץ מעבר" ויש הקוראים לו "שמואל"... ...