דבורה אברמסון נשלחת על ידי מועצת הפועלות בהסתדרות בתחילת שנות השלושים לאסוף כספים מיהודי ארה"ב כדי לסייע בקידום פעילותן החלוצית ...