זמן קצר אחרי שחזרה מחופשת הלידה, התחילה אפרת לחוות תופעות מוזרות. כאשר המצב החמיר, יצאו אפרת ורופאיה למסע לאבחון המחלה ...