ריבת אפרסמונים? כן ולמה לא בעצם? העץ שלנו נשתל קטן כשעברנו לגור בנעלה . לא ידענו איזה סוג או מה ...