קבלו את האפרסמון, אשר שמו מגיע אמנם ממקורותינו, אבל רק בגלל דמיון לשוני ל"פרסימון", שם הפרי בלשון הגויים. ...

ריבת אפרסמונים? כן ולמה לא בעצם? העץ שלנו נשתל קטן כשעברנו לגור בנעלה . לא ידענו איזה סוג או מה ...