הוא תומך בטיפולי המרה ובסיפוח השטחים ללא זכות בחירה לפלסטינים, מתנגד לשירות קרבי מעורב ורוצה להמשיך את השותפות עם עוצמה ...

המשך לתמונות המרנינות שמופצות בכל העולם של חיילים מול אזרחים פלסטינים – יש תמונות מדהימות לא פחות של שוטרים על ...