.. בשפה בוטה עד שערורייתית, בציניות ובהומור פרוע מספר פול בייטי את סיפור הגזענות בארצות הברית. את סיפורו של גונאר ...