סבא סרגי' והילד יאנק הם נוודים. הם הולכים מכפר לכפר ומתפרנסים מנדבות שמקבלים מנוצרים טובים אחר תפילת היום הראשון. בעצם ...