אם פעם הגורמים לאפליית נשים במקומות עבודה היו תפיסות שוביניסטיות מיושנות, כיום תפיסות ניהוליות מפלות נוצרות פעמים רבות מתוך ההתנהגות ...

חוק הסדרי עבודה גמישה מציע שוק עבודה שמתמקד בניצול מיטבי של כישורי כל עובד במקום בשעות נוכחות בעבודה ויכולה להיות ...