התמסרתי לייצור חי שהוא לא אני ושהוא חשוב יותר ממני, הרבה הרבה יותר. עד כדי שלפעמים הייתי צריכה להיזכר שיש ...