כאשר המדינה מוותרת על המערכת הדמוקרטית כשיטה, עם בית משפט שנמצא מעל הכנסת, היא נפרדת מהמערכת החיסונית שלה. ללא חומת ...