שבועות חג לי מיוחד. סבתי האהובה ז'נה נולדה בו . לא היה לה תאריך מדוייק. רק שנה . וכך משנה ...