יש מצווה אחת חילונית בתכלית שנהוגה בשיטות מממשל חילוניות בתכלית ושמה דמוקרטיה ודווקא הציבור החרדי אימץ אותה בחדווה. אז אם ...

ישבתי בבית המשפט וראיתי כל כך הרבה נשים חרדיות שלא היו שם בתחילת הדרך, אך באו היום לתמוך, גם אם ...

כבר שש שנים שנשים חרדיות מקיימות מאבק ציבורי על הזכות הבסיסית שיש לכל אישה, מלבדן: הזכות להיבחר. אתמול הגיע המאבק ...