משכן לאמנות עין חרוד בציון דרך משמעותי בתולדותיו מציג תערוכה גדולה לחיים סוטין, מחשובי האמנים במאה ה-20, אמן של אמנים ...