מותחן פסיכולוגי העוסק בבחירות והשלכותיהן, בבחינת האמת באופן אובייקטיבי לעומת סובייקטיבי וברגש אל מול שכל. ספר ביכורים נהדר! ...

סטודנטית לספרות נשלחת לבית כלו כדי להעביר פרוייקט כתיבה ושם נפגשת עם האסיר שישנה את חייה. ...